Our Partners
Webdirectory Statistic
  • Active Links: 145518
  • Pending Links: 3323
  • Todays Links: 4
  • Total Articles: 0
  • Total Categories: 18
  • Sub Categories: 3515
Add Your Website and Get Listed Today!
Start Building Trafic Now
rss
Detail Of PIT 2013 program
Title:
PIT 2013 program
http://pity-2013.info
Pagerank:
N/A
Description:
Podatnik zmuszony do rozliczenia PIT 39, PIT 36l, PIT-38, Pit 28 mo??e by?‡ w ramach innych prywatnych zysk??w zmuszony do stworzenia PIT-36. Pit-36l rozliczaj?… osoby, kt??re osi?…gaj?… przychody z w?‚asnego biznesu albo dzia?‚??w specjalnych produkcji rolnej, obj?™tych liniowym podatkiem 19%. PITY 2013 bezp?‚atne zeznania PIT-36 nale??y pos?‚a?‡ wykazuj?…c nale??ny zrycza?‚towany podatek od zysku, o.
Category:
Link Owner:
Terra Unger
Date Added:
September 28, 2012 06:07:22 AM
Number Hits:
0
DELETE:
Deletet this url $20