Our Partners
Webdirectory Statistic
  • Active Links: 145518
  • Pending Links: 3256
  • Todays Links: 3
  • Total Articles: 0
  • Total Categories: 18
  • Sub Categories: 3515
Add Your Website and Get Listed Today!
Start Building Trafic Now
rss
Detail Of przesy?‚anie druku Pit-39
Title:
Pagerank:
N/A
Description:
Sporz?…d?? deklaracje roczne PIT nasz?… aplikacj?… PITy 2014, jest to znakomity spos??b na zrealizowanie obowi?…zku wobec bud??etu Pa?„stwa. formularz Pit 39 w?‚a?›ciciel firmy ma mo??no?›?‡ odliczy?‡ w rocznym zeznaniu PIT tak??e sk?‚adki na ZUS osoby kooperuj?…cej. Osoby entuzjastycznie u??ywaj?… ulgi skarbowe, bowiem ka??demu przydadz?… si?™ dodatkowe pieni?…dze, jedynym k?‚opotem przewa??nie.
Category:
Link Owner:
Ezra Diehl
Date Added:
October 25, 2012 02:06:22 AM
Number Hits:
0
DELETE:
Deletet this url $20